رباط خودرویی برای آمازون

عکس رباط خودرویی برای آمازون
رباط خودرویی برای آمازون

فروشگاه اینترنتی آمازون برای راحتی و سهولت در امر مشتری پذیری برای فروشگاه خود از ربات‌های خودرویی شش-چرخ برای تحویل کالا و بسته‌های مشتریان در واشنگتن استفاده می‌کند.ربات خودرویی آمازون به نام Scout، ظاهری بسیار شبیه به ربات Starship دارد. این ربات نیز دارای شش چرخ میباشد.

 
قطع اینترنت اتصال ندارید
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید
تلاش مجدد