' قیمت روز خودرو جمعه, 01 تیر 1403'

آریسان
قیمت خودرو آریسان
کارخانه
350,000,000
بازار
384,000,000
کارخانه
383,030,000
آمیکو
قیمت خودرو آمیکو
بازار
1,740,000,000
بازار
1,070,000,000
بازار
1,100,000,000
بازار
1,610,000,000
اس دبلیو ام
قیمت خودرو اس دبلیو ام
بازار
1,200,000,000
بازار
1,150,000,000
بازار
1,300,000,000
بازار
1,250,000,000
ام وی ام
قیمت خودرو ام وی ام
بازار
560,000,000
مدیران خودرو
795,000,000
نمایندگی
487,980,000
بازار
700,000,000
بازار
630,000,000
بازار
715,000,000
مدیران خودرو
580,000,000
بازار
820,000,000
نمایندگی
581,700,000
بازار
765,000,000
نمایندگی
641,800,000
بازار
760,000,000
بازار
925,000,000
نمایندگی
873,100,000
نمایندگی
708,600,000
بازار
720,000,000
بازار
750,000,000
نمایندگی
724,320,000
اکسلنت - بازار
850,000,000
بازار
800,000,000
بازار
950,000,000
مدیران خودرو
985,000,000
نمایندگی
948,060,000
بازار
1,190,000,000
نمایندگی
953,680,000
بازار
1,220,000,000
بازار
1,240,000,000
نمایندگی
1,253,800,000
بازار
1,325,000,000
اینرودز
قیمت خودرو اینرودز
نمایندگی
559,000,000
بازار
640,000,000
نمایندگی
793,681,000
بازار
695,000,000
ب ام و
قیمت خودرو ب ام و
epic بازار
7,800,000,000
exctuvie بازار
10,400,000,000
dynamic بازار
8,500,000,000
Executiv بازار
2,600,000,000
premium بازار
2,450,000,000
dynamic sport بازار
2,980,000,000
dynamic بازار
3,000,000,000
convenience بازار
2,450,000,000
executive بازار
2,650,000,000
legend بازار
3,850,000,000
performance بازار
4,850,000,000
perfection بازار
12,500,000,000
progressive sport بازار
8,500,000,000
progressive plus بازار
12,200,000,000
legacy sport بازار
10,700,000,000
individual vip بازار
19,000,000,000
individual بازار
13,500,000,000
legacy sport lounge
11,500,000,000
intelligent بازار
8,000,000,000
بايک
قیمت خودرو بايک
بازار
490,000,000
برليانس
قیمت خودرو برليانس
بازار
285,000,000
بازار
440,000,000
بازار
570,000,000
بازار
740,000,000
بازار
570,000,000
بازار
560,000,000
بسترن
قیمت خودرو بسترن
بازار
760,000,000
بازار
800,000,000
بنز
قیمت خودرو بنز
1کید
12,800,000,000
سیستم برمستر
12,000,000,000
3 کلید
11,300,000,000
2 کلید
10,900,000,000
1 کلید
10,500,000,000
بدون کلید
9,500,000,000
بازار
5,300,000,000
بورگوارد
قیمت خودرو بورگوارد
بازار
2,000,000,000
بازار
2,300,000,000
بی وای دی
قیمت خودرو بی وای دی
بازار
1,080,000,000
پرايد
قیمت خودرو پرايد
بازار
265,000,000
بازار
250,000,000
بازار
160,000,000
بازار
252,000,000
بازار
240,000,000
کارخانه
169,871,000
بازار
260,000,000
بازار
250,000,000
پژو
قیمت خودرو پژو
بازار
1,970,000,000
بازار
523,000,000
بازار
483,000,000
کارخانه
181,529,000
بازار
508,000,000
بازار
440,000,000
بازار
490,000,000
بازار
485,000,000
بازار
738,000,000
بازار
790,000,000
بازار
545,000,000
بازار
663,000,000
فرمان برقی-بازار
610,000,000
ارتقاء یافته - بازار
675,000,000
بازار
820,000,000
ارتقاء یافته - کارخانه
498,584,000
پانوراما-بازار
620,000,000
رینگ فولادی
715,000,000
بنزینی-بازار
410,000,000
دوگانه سوز
410,000,000
بازار
450,000,000
بازار
2,500,000,000
بازار
655,000,000
بازار