تصویری از لندرور دیفندر جدید

عکس تصویری از لندرور دیفندر جدید
تصویری از لندرور دیفندر جدید

لند روور اعلام کرده که همکاری خود با فدراسیون بین المللی جوامع صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC) را تازه خواهد کرد.طی سه سال آینده، لند روور در مناطقی از جمله هند، مکزیک و استرالیا از آمادگی در برابر حوادث و واکنش ابتدایی پشتیبانی خواهد کرد

 
مطالب مرتبط

1401/01/09
1400/06/03
1399/04/29
1398/08/07
قطع اینترنت اتصال ندارید
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید
تلاش مجدد