ثبت نام لاستیک دولتی کویر تایر بهمراه قیمت 1402

عکس ثبت نام لاستیک دولتی کویر تایر بهمراه قیمت 1402
لینک ثبت نام لاستیک دولتی کویر تایر 1402

فروش زمستانی شرکت کویر تایر آغاز شد و خرید لاستیک برای خودروهای سواری و خودروهای SUV و برای انواع تایرهای 13 تا 20 اینچ از طریق سامانه فروش اینترنتی کویر تایر به نشانی kavirtire.ir/esale امکان‌ پذیر است. در ادامه قیمت تایر کویر از سایز 13 اینچ تا 20 اینچ برای یک حلقه را مشاهده میکنید.

لاستیک کویر تایر برای رینگ‌های 13 اینچ

مدل سایز تایر قیمت دولتی
Smart KB26 165/65R13 731,000 ت
Special KB2000 175/60R13 777,000 ت
Elegance KB12 165/65R13 731,000 ت
Precios KB36 175/70R13 794,000 ت

لاستیک کویر تایر برای رینگ‌های 14 اینچ


در ادامه سایز و قیمت لاستیک کویر تایر برای رینگ‌های 14 اینچ را میبینید.

مدل سایز تایر قیمت دولتی
Tondar (R14) KB77 205/60R14 1,120,000 ت
Flexible KB88 185/60R14 921,000 ت
Perfect R14 KB27 185/65R14 959,000 ت
Advance KB44 205/60R14 1,120,000 ت
Road Master KB600 195R14C 1,567,000 ت
Strong R14 KB22 185/65R14 959,000 ت
CASPIAN KB6000 195R14C 1,567,000 ت

لاستیک کویر تایر برای رینگ‌های 15 اینچ


در ادامه سایز و قیمت لاستیک کویر تایر برای رینگ‌های 15 اینچ را میبینید.

مدل سایز تایر قیمت دولتی
Vigorous KB47 195/65R15 1,084,000 ت
Tondar R15 KB77 205/60R15 1,177,000 ت
Perfect R15 KB27 185/65R15 1,018,000 ت
Extra KB33 195/60R15 1,063,000 ت
Strong R15 KB22 185/65R15 1,018,000 ت

لاستیک کویر تایر برای رینگ‌های 16 اینچ

در ادامه سایز و قیمت لاستیک کویر تایر برای رینگ‌های 16 اینچ را میبینید.

مدل سایز تایر قیمت دولتی
Excellent KB55 205/55R16 1,620,000 ت
Tiger KB66 215/65R16 1,901,000 ت
Advance KB44 205/50R16 1,496,000 ت

لاستیک کویر تایر برای رینگ‌های 17 اینچ

در ادامه سایز و قیمت لاستیک کویر تایر برای رینگ‌های 17 اینچ را میبینید.

مدل سایز تایر قیمت دولتی
Tiger KB66 215/60R17 2,165,000 ت
WONDERFULL KB700 225/65R17 2,038,000 ت
WONDERFULL KB700 235/65R17 2,053,000 ت
DOMINANT KB900 265/65R17 2,924,000 ت
Hurricane KB200 215/50R17 1,863,000 ت
Excellent KB55 205/50R17 1,451,000 ت
Energetic KB57 215/55R17 1,458,000 ت

لاستیک کویر تایر برای رینگ‌های 18 اینچ

در ادامه سایز و قیمت لاستیک کویر تایر برای رینگ‌های 18 اینچ را میبینید.

مدل سایز تایر قیمت دولتی
Hurricane KB200 215/45R18Z 1,841,00 ت
WONDERFULL 235/18 KB700 235/60R18 2,156,000 ت
WONDERFULL 225/18 KB700 225/60R18 2,047,000 ت
DOMINANT KB900 265/60R18 2,953,000 ت
Tenacious KB800 235/55R18 2,210,000 ت

لاستیک کویر تایر برای رینگ‌های 19 اینچ

در ادامه سایز و قیمت لاستیک کویر تایر برای رینگ‌های 19 اینچ را میبینید.

مدل سایز تایر قیمت دولتی
Wonderful KB700 235/55R19 2,240,000 ت

لاستیک کویر تایر برای رینگ‌های 20 اینچ

در ادامه سایز و قیمت لاستیک کویر تایر برای رینگ‌های 20 اینچ را میبینید.

مدل سایز تایر قیمت دولتی
BAHMAN KB555 255/45R20 2,451,000 ت

 
دیدگاه کاربران ...
1402/11/22
▪ 11ماه است نتوانستم از کویر تایر اینترنتی خرید کنم البته هم باید نمونه باشد،تمام مدارک را در سایت ثبت نام کردم همیشه یک دقیقه زودتر شروع کردم ،فقط ده ثانیه میشودمینویسد ناموجود

قطع اینترنت اتصال ندارید
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید
تلاش مجدد