نوسازی کامیون فرسوده و واردات کامیون کارکرده

عکس نوسازی کامیون فرسوده و واردات کامیون کارکرده
نوسازی کامیون فرسوده و واردات کامیون کارکرده
حمل و نقل

دسترسی سریع به عناوین این خبر
جزئیات طرح واردات کامیون کارکرده

خرداد 1402 : وزارت صمت ، نامه‌ای را با موضوع واردات کامیون کارکرده ، به رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران فرستاد.در متن این نامه آمده : ضمن ایفاد روگرفت مکاتبه شماره 48011/36589 مورخه 1402/3/2 معاون محترم امور حقوقی دولت پیرامون چگونگی واردات کامیون کارکرده، ملاحظاتی را در پی می‌آورد. مطابق با مکاتبه فوق واردکنندگان خودروی مزبور می‌بایست در وضعیت حاضر مستند به جزء الف تبصره 3 الحاقی به ماده (10) اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو نسبت به ارائه گواهی اسقاط و در صورت فقدان گواهی مزبور ، پرداخت پنج درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (جهت اخذ مجوز شماره گذاری) اقدام نمایند. مراتب جهت استحضار و دستور اقدام لازم ایفاد می‌گردد.

 
قطع اینترنت اتصال ندارید
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید
تلاش مجدد