شرایط طرح تبدیل و دعوتنامه سایپا (خرداد 1402)

عکس شرایط طرح تبدیل و دعوتنامه سایپا (خرداد 1402)
شرایط طرح تبدیل و دعوتنامه سایپا (خرداد 1402)
سایپا

دسترسی سریع به عناوین این خبر
تحویل زودتر از موعد محصولات سایپا

خرداد 1402 : معاون بازاريابی و فروش گروه خودروسازی سايپا (حسین کاظمی طرقی) اظهار کرد ، ميزان توليدات گروه خودروسازی سایپا در اردیبهشت ماه سال جاری به 45 هزار و 253 دستگاه رسيده است. اين عدد در اردیبهشت ماه سال گذشته حدود 35 هزار و70 دستگاه خودرو بوده است. وی افزود گروه خودروسازی سايپا ، توانست در طرح تغییر خودروها با تحویل 1403 در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ، شرايطی را فراهم كند تا متقاضيان بتوانند خودروهای خود را در سال جاری تحويل بگيرند ، این کار در راستای شعار سال مهار تورم و رشد توليد ، صورت گرفت. در این طرح 26 هزار نفر برای خريد محصولات سايپا درخواست دادند. آقای کاظمی طرقی عنوان کرد ، در راستای تسريع در پاسخ به تقاضای متقاضيانی كه در مرحله اول فروش سامانه يكپارچه ، نسبت به تغيير خودرو ثبت نامی خود از ساير خودروسازان به محصولات گروه خودروسازی سايپا اقدام كرده اند ، پس از دريافت اطلاعات متقاضيان حائز شرايط ، ثبت نام از سامانه يكپارچه تخصيص خودرو طی سه بخشنامه اطلاع رسانی شد. آقای کاظمی طرقی گفت امكان واريز وجه و ثبت نام نهايی برای خريد خودروهای شاهين ، كوييک آر اتوماتیک ، كوييک اتوماتیک و ساينا اس اتوماتیک زودتر از موعد فراهم شده است. از طريق بخشنامه عمومی و ارسال پيامک به متقاضيان ، ثبت نام نهايی اطلاع رسانی شده و بديهی است برای ساير متقاضيان بر اساس اولويت انتخابی متقاضی و زمان تحويل محصول انتخاب شده ، امكان واريز وجه فراهم خواهد شد و اطلاع رسانی لازم صورت می گيرد.

 
قطع اینترنت اتصال ندارید
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید
تلاش مجدد