نفرات برتر اولین دوره مسابقه موتورسواری اسلالوم 1402

عکس نفرات برتر اولین دوره مسابقه موتورسواری اسلالوم 1402
نفرات برتر اولین دوره مسابقه موتورسواری اسلالوم 1402
مسابقات

دسترسی سریع به عناوین این خبر
راند اول مسابقه موتورسواری اسلالوم

اولین مرحله مسابقات کشوری اسلالوم موتورسواری در پیست موتورسواری قم ، برای اولین بار در تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1402 و با حمایت هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم و کمیته سوپربایک فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری ، برگزار شد.در این مرحله 21 شرکت کننده ، از شش استان با هم رقابت کردنند که نفرات برتر اولین دوره براساس رده‌بندی فدراسیون به شرح زیر است.

نفر اول نفر دوم نفرم سوم کلاس بندی
علی عقیلی محمدجواد برزگر پارسا محمدپور 125cc
محمدرضا صفری محمدجواد کمیجانی محمدحسین صفری 250cc تا 1000cc
مهدی کمیجانی محمدجواد مرادی مسلم رضایی 1000cc تا 1800cc

 
قطع اینترنت اتصال ندارید
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید
تلاش مجدد