جدیدترین اخبار سازمان ملی استاندارد خودرو

عکس جدیدترین اخبار سازمان ملی استاندارد خودرو
جدیدترین اخبار سازمان ملی استاندارد خودرو
اخبار داخلی

دسترسی سریع به عناوین این خبر
اطلاع از صلاحیت فنی خودرو با QR کد

اردیبهشت 1402 : رئیس سازمان ملی استاندارد ایران (مهدی اسلام پناه) اعلام کرد ، با توجه به اینکه QR کد در واقع یک سند مالکیت است و خریداران خودرو میتوانند با اسکن QR کد موجود در شناسنامه خودرو از صلاحیت فنی خودرو مطلع شوند.همچنین درج این سند فنی در شناسنامه خودرو و کاربرگ خرید برای مصرف کننده قابل رصد و برای ما به عنوان سازمان ملی استاندارد قابل پایش است. وی افزود با توجه به اینکه پایش و نظارت ما بر شرکت‌های خودروسازی به طور مداوم انجام میشود ، دارندگان خودرو می‌توانند با اسکن ، مشخصات فنی را رؤیت کنند و هنگام رویت از سوی مصرف کننده ما هم مطلع می‌شویم و در نهایت خریدار میتواند رضایت یا دلایل نبود رضایتش را گزارش کند. مهدی اسلام پناه گفت خودروسازان داخلی از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۱ به ایجاد رمزینه پاسخ سریع (QR - CODE) بر روی سند مالکیت و برگه ضمانت خودرو برای پایش اطلاعات خودرو ملزم شدند.

 
قطع اینترنت اتصال ندارید
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید
تلاش مجدد