ثبت نام و شرایط فروش کامیون ایران خودرو دیزل (اردیبهشت 1402)

عکس ثبت نام و شرایط فروش کامیون ایران خودرو دیزل (اردیبهشت 1402)
ثبت نام و شرایط فروش کامیون ایران خودرو دیزل (اردیبهشت 1402)
قیمت و شرایط فروش

دسترسی سریع به عناوین این خبر
افزایش قیمت ایران خودرو دیزل در 1402

پس از اعلام قیمت جدید انواع فوتون سواری از سوی شرکت ایران خودرو دیزل ، اکنون این شرکت قیمت جدید کامیون واگن هود 1924 را برای اردیبهشت 1402 اعلام کرد.

مدل قیمت قدیم قیمت جدید
1924 باری 1 میلیاردو 844 ت 2 میلیاردو 489 ت
1924 کمپرسی 1 میلیاردو 860 ت 2 میلیاردو 488 ت

 
قطع اینترنت اتصال ندارید
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید
تلاش مجدد