قیمت و شرایط فروش پارس خودرو (فروردین 1402)

عکس قیمت و شرایط فروش پارس خودرو (فروردین 1402)
قیمت و شرایط فروش پارس خودرو (فروردین 1402)
قیمت و شرایط فروش

دسترسی سریع به عناوین این خبر
قیمت محصولات پارس خودرو برای 1402

در فروردین سال 1402 شاهد افزایش قیمت کارخانه ای خودروها از سوی شرکت های خودروسازی بودیم ، پس از انتشار لیست قیمت جدید انواع محصولات سایپا و ایران خودرو ، شرکت پارس خودرو نیز قیمت جدید انواع خودروهای کوییک را منتشر کرد. از آذرماه 1400 تاکنون قیمت کارخانه ای محصولات پارس خودرو که هیچگونه افزایشی پیدا نکرده بود، همان قیمت خام (قیمت پایه) خودروهاست و سایر هزینه‌های جانبی مانند ، مالیات هوای پاک ، عوارض شهرداری ، مالیات ارزش افزوده ، عوارض شماره گذاری ، بیمه شخص ثالث و ... در آنها لحاظ نشده است.

 
قطع اینترنت اتصال ندارید
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید
تلاش مجدد