تعرفه های سال 1403
+ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده
10% تخفیف برای عضویت 3 ماهه
20% تخفیف برای عضویت 6 ماهه
40% تخفیف برای عضویت 12 ماهه
هزینه ارسال هر پیامک 150 تومان میباشد
قطع اینترنت اتصال ندارید
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید
تلاش مجدد