رونمایی از کامیون و پیکاپ الکتریکی نورون

عکس رونمایی از کامیون و پیکاپ الکتریکی نورون
رونمایی از کامیون و پیکاپ الکتریکی نورون

کمپانی آمریکایی نورون ای. وی (Neuron EV) پیکاپ الکتریکی T/One و کامیون کشنده‌ی الکتریکی Torq را رونمایی کرد خودرو T/One پیکاپی چندمنظوره است که برای استفاده‌ی تجاری و شخصی طراحی شده و Torq نیز کشنده‌ای الکتریکی است که به‌عنوان نسل آینده‌ی حمل‌ونقل معرفی شده است به‌گفته‌ی شرکت سازنده، قوای محرکه‌ی الکتریکی این خودروها فضای کف مناسب و مرکز ثقل کمی فراهم می‌کند. درباره‌ی فضای بار مدل پیکاپ نیز کابین تاحدممکن به‌سمت جلو آورده شده تا بیشترین فضای بارگیری دراختیار کاربر باشد

 
قطع اینترنت اتصال ندارید
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید
تلاش مجدد