احتمال محدودیت سرعت در اتوبان های آلمان

عکس احتمال محدودیت سرعت در اتوبان های آلمان
دسترسی سریع به بخش های این خبر
اخبار خارجی

احتمال محدودیت سرعت در اتوبان های آلمان

به منظور کاهش گازهای آلاینده زیست محیطی، عدم محدودیت سرعت در اتوبان‌های کشور آلمان را لغو میشود هم‌اکنون در آلمان در برخی اتوبان‌های آن می‌توان بدون محدودیت سرعت رانندگی کرد.

عکس 2- احتمال محدودیت سرعت در اتوبان های آلمان

گزارشی ار زویترز


به گزارش رویترز، کمیته‌ی ملی آینده حمل‌ونقل که مسئولیت ارائه‌ی پیشنهادها را برای کاهش آسیب‌های زیست محیطی بر عهده دارد، سناریوهای مختلفی را ارائه کرده است. از جمله این موارد می‌توان به افزایش مالیات بر سوخت، اعمال محدودیت سرعت در بزرگراه‌ها، ترویج استفاده از خودروی الکتریکی در آلمان با هدف کاهش انتشار گازهای آلاینده طبق قوانین اتحادیه اروپا اشاره کرد.

 
قطع اینترنت اتصال ندارید
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید
تلاش مجدد