خرید و فروش موتور سیکلت های نیرو موتور شیراز (دی 1402)

عکس خرید و فروش موتور سیکلت های نیرو موتور شیراز (دی 1402)
خرید و فروش موتور سیکلت های نیرو موتور شیراز (دی 1402)
نیرو موتور شیراز

دسترسی سریع به عناوین این خبر
قیمت جدید موتور سیکلت نیرو موتور

در ادامه قیمت جدید انواع موتور سیکلت‌ های یاماها ، موتور سیکلت های احسان ، موتورسیکلت های اس‌وای‌ام (SYM) ، موتورسیکلت‌ های دایچی ، موتورسیکلت تی‌وی‌اس (TVS) ، و سایر موتورهای برقی گروه صنعتی نیرو موتور شیراز را برای سال 1402 مشاهده میکنید.

قیمت نمایندگی موتور سیکلت دایچی نیرو موتور دی - 1402

مدل قیمت
VP-125 76.800.000 ت
RZ-250 178.900.000 ت
RX-250 194.000.000 ت
DT-200 86.100.000 ت
JP-150 98.500.000 ت
قیمت تمام این مدل ها در آبان و آذر و دی ماه 1402 بدون تغییر بوده.

قیمت نمایندگی موتورسیکلت یاماها نیرو موتور دی - 1402

مدل قیمت
AEROX-155 STD 258.800.000 ت
MT-25 456.600.000 ت
گرندفیلانو STD 229.800.000 ت
MT-15 271.200.000 ت
AEROX-155 ABS 281.800.000 ت
گرندفیلانو ABS 252.800.000 ت
MX-150 215.100.000 ت
NMAX-155 KLS 277.000.000 ت
WR-155 288.100.000 ت
NMAX-155 ABS 300.000.000 ت
NMAX-155 STD 256.500.000 ت
XSR-155 280.100.000 ت
R-155 A 271.200.000 ت
XMAX-250 550.800.000 ت
RAPTOR-90 370.100.000 ت
R-249 516.400.000 ت
قیمت تمام این مدل ها در آبان و آذر و دی ماه 1402 بدون تغییر بوده.

قیمت نمایندگی موتورسیکلت تی‌وی‌اس (TVS) هندوستان نیرو موتور دی - 1402

مدل قیمت
استار HLX 150 103.000.000 ت
راکز 125 139.000.000 ت
NT-125 126.300.000 ت
ویگو 110 114.800.000 ت

قیمت نمایندگی موتورسیکلت گلکسی نیرو موتور دی - 1402

مدل قیمت
R-155 (هواخنک) 97.500.000 ت
SF-180 132.800.000 ت
CL-150 KLS 86.000.000 ت
R-155 (آب خنک) 114.800.000 ت
SR-200 129.800.000 ت
CL-160 (آب خنک) 109.000.000 ت
NH-249 177.100.000 ت
CL-170 (هواخنک) 99.800.000 ت
JX-250 299.900.000 ت
CX-180 105.800.000 ت
CL-160 (هواخنک) 97.500.000 ت
NA-249 193.200.000 ت
NH-180 152.700.000 ت
NA-180 152.700.000 ت
FX-150 144.700.000 ت
JT-200 186.100.000 ت
OR-125 97.500.000 ت
J-200 151.600.000 ت
قیمت تمام این مدل ها در آبان و آذر و دی ماه 1402 بدون تغییر بوده.

قیمت نمایندگی موتورسیکلت احسان نیرو موتور دی - 1402

مدل قیمت
200CDI 63.800.000 ت
150CDI 62.400.000 ت
125CDI استارتی 61.000.000 ت
شکاری 200EH 80.700.000 ت
شکاری 150EH 78.000.000 ت
125RD 69.600.000 ت
قیمت تمام این مدل ها در آبان و آذر و دی ماه 1402 بدون تغییر بوده.

 
قطع اینترنت اتصال ندارید
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید
تلاش مجدد