ثبت نام و شرایط فروش خودرو جتا (خرداد 1402)

عکس ثبت نام و شرایط فروش خودرو جتا (خرداد 1402)
ثبت نام و شرایط فروش خودرو جتا (خرداد 1402)
قیمت و شرایط فروش

دسترسی سریع به عناوین این خبر
خودرو وارداتی جتا در گمرک قیمت گذاری شد

قیمت خودروهای وارداتی جتا از سوی گمرکات کشور منتشر شد و مطابق جدول زیر میباشد. ▪ نرخ تعرفه برای این مدل ها 55 درصد است. ▪ کشور مبداء این خودروها از چین است.

مدل قیمت تا گمرک
JETTA VA3 13,414 یورو
JETTA VS5 16,917 یورو
JETTA VS7 19,752 یورو

 
قطع اینترنت اتصال ندارید
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید
تلاش مجدد