زمان برگزاری مسابقات اتومبیلرانی

عکس زمان برگزاری مسابقات اتومبیلرانی
زمان برگزاری مسابقات اتومبیلرانی
مسابقات

دسترسی سریع به عناوین این خبر
جدول مسابقات فدراسیون در سال 1402 منتشر شد.

مرحله اول مسابقات اتومبیلرانی ایران برای سال 1402 برگزار خواهد شد.شرکت کنندگان جهت ثبت نام در مسابقات ، باید به سامانه مالی فدراسیون به نشانی portal.mafiri.ir مراجعه نمایند. زمان برگزاری به همراه تقویم برگزاری مسابقات اتومبیلرانی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

زمان مسابقه نوع مسابقه شروع ثبت نام پایان ثبت نام
15 اردیبهشت اسلالوم-خودرو 1402/02/1 1402/02/25
24 تا 26 خرداد سوپربایک 1402/03/3 1402/03/20


 
قطع اینترنت اتصال ندارید
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید
تلاش مجدد