دریافت خسارت افت قیمت خودرو از بیمه بعد از تصادف

عکس دریافت خسارت افت قیمت خودرو از بیمه بعد از تصادف
دریافت خسارت افت قیمت خودرو از بیمه بعد از تصادف
بیمه

دسترسی سریع به عناوین این خبر
پرداخت خسارت زیان‌دیده با کیست؟

آیا بیمه‌گر موظف به پرداخت خسارت زیان‌دیده است ؟ برای پاسخ به این سوال باید به اطلاعیه که از سوی بیمه مرکزی در اردیبهشت 1402 منتشر شده ، سری بزنیم.به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند که صنعت بیمه همیشه حامی بیمه‌گذاران در روزهای سخت بوده و هست و زیاندیدگان تصادفات رانندگی نگران دریافت خسارت خود نباشند. طبق ماده 14 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 ، شرکت های بیمه گر مکلفند خسارت زیاندیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کنند. طبق ماده 14 قانون بیمه شخص ثالت مصوب 1395 در حوادث رانندگی منجر به جرح یافوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد ،بیمه گر مکلف است خسارت زیاندیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به راننده مقصر حادثه جهت ریکاوری بخشی از خسارت رجوع کند. در مورد ماده 14 به زبان ساده میتوان گفت : چنانچه در تصادفی منجر به جرح و فوت شود ، شرکت بیمه مکلف است ابتدا خسارت مالی و بدنی زیاندیده را بدون قید و شرط و بطور کامل پرداخت نموده و پس از آن می تواند جهت استرداد بخشی از خسارت پرداختی به راننده مسبب حادثه که مرتکب تخلف حادثه ساز شده است مراجعه نماید. چنانچه تخلف رانندگی صورت گیرد و مسبب حادثه که منجر به بروز حادثه شده است از نوع تخلفات حادثه ساز که مصادیق آن در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تعیین شده است نباشد و یا تصادف منجر به جرح و فوت نگردد (فقط خسارت مالی) ، شرکت بیمه مربوطه مجاز به بازیافت خسارت از مسبب حادثه نخواهد بود. بنابراین فلسفه وضع ماده 14 قانون بیمه شخص ثالث کاهش تصادفات و ارتکاب تخلفات حادثه ساز منجر به جرح و فوت از سوی رانندگان در عین حمایت کامل از زیاندیدگان است.

 
قطع اینترنت اتصال ندارید
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید
تلاش مجدد