شرایط فروش و ثبت نام یواز (فروردین 1402)

عکس شرایط فروش و ثبت نام یواز (فروردین 1402)
شرایط فروش و ثبت نام یواز (فروردین 1402)
قیمت و شرایط فروش

دسترسی سریع به عناوین این خبر
قیمت جدید محصولات یواز برای فروردین 1402

شرکت خودروسازی سروش دیزل مبنا برای دو محصول خود قیمت جدیدی را اعلام کرده به طوری که ، خودرو UAZ پاتریوت با افزایش یک میلیارد تومانی و خودرو یواز پیکاپ با افزایش 790 میلیون تومانی همراه شده ، جدول زیر قیمت قدیم و جدید این دو محصول را نشان میدهد.

مدل پاترویت اتومات پیکاپ اتومات
قیمت قدیم 1 میلیاردو 250 میلیون ت 1 میلیاردو 160 میلیون ت
قیمت جدید 2 میلیاردو 250 میلیون ت 1 میلیاردو 950 میلیون ت

 
قطع اینترنت اتصال ندارید
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید
تلاش مجدد