آدرس: مازندران - آمل - بوران - ولیعصر 8 - پلاک 10
تلفن: 09116638259
کد پستی: 4619117989
رایانامه: info@asno.ir